.:: Cảm nhận cho bài Chim bơi cùng cá heo::.
.::Thêm cảm nhận ::.
Người gửi Vô danh [Đăng ký ]
Nội dung