.:: Cảm nhận cho bài Đám cưới cùng xe buýt::.
.::Thêm cảm nhận ::.
Người gửi Vô danh [Đăng ký ]
Nội dung