.:: Cảm nhận cho bài Love love love::.
1. [liberolibero-12/03/2007]  có download dc ko vậy chỉ tôi với
2. [Vô danh-19/03/2007]  sao bài này không down đc vậy ,mặc dù rất hay ,mong ban quản trị sớm giải quyết dùm
.::Thêm cảm nhận ::.
Người gửi Vô danh [Đăng ký ]
Nội dung