Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h http://kienthucngaynay.info/am/

Tôi nghe nói có một bài thơ kiểu hồi văn của Tần Quan gởi cho Tô Thức...
12/07/2006

Ông Nguyễn Trọng Bằng, Q3, TPHCM: Tôi nghe nói có một bài thơ kiểu hồi văn của Tần Quan gởi cho Tô Thức, chỉ có 14 chữ xếp liên hoàn theo vòng tròn  thành một bài thất ngôn tứ tuyệt. Xin nhờ ông An Chi tìm giúp và giới thiệu bài thơ đó.


Trả lời: Chúng tôi chưa tìm được một xuất xứ chắc chắn nào để khẳng định “tác quyền” của bài thơ mà ông hỏi vì đây có lẽ chỉ là... giai thoại. Có nguồn thì nói là của Tần Quan gởi Tô Thức, có nguồn thì nói ngược lại, là của Tô Thức gởi cho Tần Quan. Không biết có nguồn nào nói là của một tác giả khác nữa hay không.


Ở đây, xin giới thiệu với ông và bạn đọc văn bản mà một thân hữu là LAM đã lấy trên mạng để cung cấp cho chúng tôi.


Ở phía ngoài vòng tròn, ta đếm được đúng 14 chữ đọc thuận theo chiều kim đồng hồ. Câu thứ nhất bắt đầu từ chữ đánh số 1 là chữ thưởng; câu thứ hai, từ chữ đánh số 2 là chữ khứ; câu thứ ba, từ chữ đánh số 3 là chữ tửu; câu thứ tư, từ chữ đánh số 4 là chữ tỉnh. Toàn bài thơ được trình bày bên trong vòng tròn theo hàng ngang, đọc theo lối ngày nay từ trái sang, rồi từ trên xuống:


    Tần Quan ký Tô Thức


Thưởng hoa


                                                            quy khứ mã như phi


Khứ mã như phi


                                                            tửu lực vi


Tửu lực vi tỉnh


                                                            thời dĩ mộ


Tỉnh thời dĩ mộ


                                                            thưởng hoa quy.


Tạm dịch:


Tần Quan gởi Tô Thức


Thưởng hoa về ngựa phóng như bay


Ngựa phóng như bay uống đã say


Uống say rồi tỉnh ra đà tối


Tỉnh ra đà tối thưởng hoa về.


* Tửu lực vi: Tửu lực kém. Tạm dịch thành “uống đã say”.


 



URL của bản tin ny::http://kienthucngaynay.info/am//modules.php?name=News&file=article&sid=1000

© Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h contact: kienthucngaynay@kienthucngaynay.info