Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h http://kienthucngaynay.info/am/

Một ông bạn của tôi đã phát hiện rằng vào cuối thế kỷ X đầu thế kỷ XI mà nhà sư Vạn Hạnh đã đi trước thời đại để đề cập đến “điện ảnh” trong một bài thơ. ...
25/07/2006

Ông Trần Hữu Hạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp: Một ông bạn của tôi đã phát hiện rằng vào cuối thế kỷ X đầu thế kỷ XI mà nhà sư Vạn Hạnh đã đi trước thời đại để đề cập đến “điện ảnh” trong một bài thơ. Xin cho biết có chuyện này không. Nếu có thì phải chăng Vạn Hạnh cũng là một Nostradamus của nước Việt thời xưa?


Trả lời: Đúng là cách đây mười thế kỷ, sư Vạn Hạnh đã đề cập đến “điện ảnh” trong một bài thơ nhan đề “Thị đệ tử” (Bảo đệ tử):


Thân như điện ảnh


              hữu hoàn vô


Vạn mộc xuân vinh


               thu hựu khô


Nhậm vận thịnh suy


                    vô bố uý


Thịnh suy như lộ


              thảo đầu phô


Tạm dịch:


Thân như ánh chớp hiện rồi tan


Xuân cỏ cây tươi thu héo hon


Đã mang lấy mệnh đừng ngao ngán


Thịnh suy như ngọn cỏ sương phơi.


Nhưng, như đã thấy trong lời dịch, điện ảnh ở đây chỉ là “ánh chớp” theo cái nghĩa bình thường của từ ngữ, chứ không phải là “cinéma”.


Dù sao, những bài thơ hoặc lời nói ít ỏi còn ghi lại được của Vạn Hạnh thiền sư cũng mang tính chất của những bài sấm hoặc bài kệ.URL của bản tin ny::http://kienthucngaynay.info/am//modules.php?name=News&file=article&sid=1044

© Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h contact: kienthucngaynay@kienthucngaynay.info