Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h http://kienthucngaynay.info/am/

Trong Tư liệu Truyện Kiều từ bản Duy Minh Thị đến bản Kiều Oánh Mậu ...
27/07/2006

Ông Nguyễn Hữu Tiếp, Q3, TPHCM: Trong Tư liệu Truyện Kiều từ bản Duy Minh Thị đến bản Kiều Oánh Mậu (Nxb Văn học & Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2004), tác giả Nguyễn Tài Cẩn đã viết tại tr.17:


“G.S. Hoàng Xuân Hãn cho biết đã soạn xong bản Kiều tầm nguyên sau gần nửa thế kỷ nghiên cứu (...)”


Tôi nghe nói có nhiều người đóng tiền ủng hộ việc ấn hành bản Kiều tầm nguyên, nếu cụ Hãn đã soạn xong thì sao đến nay vẫn chưa thấy ra sách? Nghe nói có một vị giáo sư toán học là bác của một pianist nổi tiếng cũng đang nóng lòng chờ đợi quyển Kiều tầm nguyên. Ông An Chi có nghe ngóng được tình hình gì không?


Trả lời: “Đã soạn xong bản Kiều tầm nguyên sau gần nửa thế kỷ nghiên cứu” là lời của Nguyễn Tài Cẩn chứ Hoàng Xuân Hãn thì lại nói:


“Như quyển Kiều của tôi, nó 50 năm rồi, nó cứ nằm thế, không có khi nào có một thời gian khá dài để viết ra thành một quyển sách cả. Những cái tôi đã viết về Kiều bây giờ tôi đọc cũng không được nữa. Mực nó đã nhờn đi, nhiều khi đã 40, 50 năm rồi, mờ đi cả rồi, mắt lại kém nữa.”


(“Học giả Hoàng Xuân Hãn nói về Truyện Kiều”, Tạp chí Văn học, số 3-1997, tr.15).


Vậy, cứ như lời của chính Hoàng Xuân Hãn thì Kiều tầm nguyên của ông hãy còn là một công trình dở dang. Chứ nếu nó đã hoàn thành thì việc sắp xếp để cho in ấn có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều, đâu có phải để cho những người đóng tiền ủng hộ phải nóng lòng chờ đợi... bấy lâu.


Riêng cá nhân chúng tôi thì xin nói thẳng rằng chúng tôi chẳng tin ở quyển Kiều tầm nguyên của Hoàng Xuân Hãn, mà ông còn gọi là Bát Kiều. Lý do của chúng tôi rất đơn giản: Hoàng Xuân Hãn đưa bản V tức bản Thịnh Văn Đường 1882 vào Kiều tầm nguyên làm bản thứ 8 trong khi ông chỉ nhìn thấy nó tại nhà của ông Hoàng Huấn Trung trước năm 1945. Vậy thì ông khảo dị ra sao, so sánh thế nào? Ngay cả bản Liễu Văn Đường 1871 mà ông còn chưa xin được từ INALCO mặc dù ông sống ở Pháp, trong khi ông Nguyễn Quảng Tuân và ông Đào Thái Tôn đều có được mỗi người một bản photocopy từ Pháp gởi về. Tóm lại, với cá nhân chúng tôi thì đây hãy còn là chuyện... “Bát Kiều nghi án”.URL của bản tin ny::http://kienthucngaynay.info/am//modules.php?name=News&file=article&sid=1107

© Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h contact: kienthucngaynay@kienthucngaynay.info