Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h http://kienthucngaynay.info/am/

Haiku là một danh từ tiếng Nhật dùng để chỉ một thể thơ ngắn 17 tiếng làm thành 3 câu (5-7-5). ...
08/08/2006

(KTNN) Ông Đinh Công Tiến, Phú Lâm, TPHCM: Haiku là một danh từ tiếng Nhật dùng để chỉ một thể thơ ngắn 17 tiếng làm thành 3 câu (5-7-5). Điều này thì chắc là nhiều người biết. Rắc rối là ở chỗ người thì nói danh từ này bắt nguồn từ hai chữ Hán đọc theo âm Hán Việt là “hài cú”; người lại nói hai chữ Hán đó là “bài cú” (“bài” chứ không phải “hài”). Vậy xin ông An Chi vui lòng cho biết đây là “bờ” hay là “hờ” và dù là “bờ” hay “hờ” thì chữ Hán viết ra làm sao.


Trả lời: Nhiều tác giả đã khẳng định rằng haiku hài cú nhưng không biết các vị căn cứ vào đâu vì cũng chẳng thấy họ đưa ra chữ Hán nào để làm bằng. Còn sự thật thì haiku lại là bài cú, mà Hán tự là           .


Dictionnaire japonais - franais của G. Cesselin (2366 pp., Tokyo, 1957) đã cho nguyên văn như sau:


“haiku (—— ): Vers comique,poésie comique en 3 vers de 5, 7 et 5 syllabes.”


(haiku (bài cú): Câu thơ khôi hài, bài thơ khôi hài với 3 câu 5, 7 và 5 tiếng).


Một số từ điển tiếng Hán cũng có ghi nhận hai chữ bài cú —— , chẳng hạn Từ hải, cả bộ cũ lẫn bộ tu đính 1989.


Còn về ngữ âm mà bài lại thành hai (ku) trong tiếng Nhật thì cũng chẳng phải chuyện lạ:


Ba là sóng, tiếng Nhật đọc thành ha;


— Bá đạo, tiếng Nhật đọc là hadò;


— Bài trong môn bài, tiếng Nhật đọc là hai;


— Bái trong bái kiến, tiếng Nhật đọc là hai;


— Bán là một nửa, tiếng Nhật đọc là han;


— Biến trong biến hoá, tiếng Nhật đọc là hen; và đặc biệt


Nhật Bản thì tiếng Nhật đọc là Nihon; v.v..


Cứ như trên thì bài cú mà lại thành ra haiku trong tiếng Nhật cũng chẳng phải là chuyện lạ.URL của bản tin ny::http://kienthucngaynay.info/am//modules.php?name=News&file=article&sid=1145

© Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h contact: kienthucngaynay@kienthucngaynay.info