Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h http://kienthucngaynay.info/am/

Trên KTNN 541 (20-8-2005), ông An Chi đã phủ nhận việc kỵ huý chú của Nguyễn Du ...
08/08/2006

(KTNN) Ông Nguyễn Hữu Chí, Q3, TPHCM: Trên KTNN 541 (20-8-2005), ông An Chi đã phủ nhận việc kỵ huý chú của Nguyễn Du trong việc khắc in bản Kiều Duy Minh Thị 1872 (DMT 1872). Nhưng mới đây, trong bài “Bàn lại với anh Nguyễn Quảng Tuân về niên đại Truyện Kiều” (Nghiên cứu Văn học, 5-2006, tr.119-123), GS Nguyễn Tài Cẩn vẫn nhấn mạnh:


“Gần đây Tiến sĩ Ngô Đức Thọ đã chứng minh cách viết các chữ TRỌNG khác cũng đều có sự thay đổi tự dạng cả. Hơn nữa, cụ Hoàng Xuân Hãn đã cất công vào tận Tiên Điền điều tra điền dã, hỏi cụ Nghè Mai và cụ Nghè Mai đã khẳng định. Việc kị huý trong gia đình mà gia đình đã công nhận thì chúng ta phải tin theo thôi.” (Bđd, tr.122)


Xin ông An Chi cho biết ông nghĩ thế nào về cái lý của GS Nguyễn Tài Cẩn.


Trả lời: Ông Nguyễn Tài Cẩn nói như thế nhưng chính gia đình khẳng định rằng sau khi đi sứ về Nguyễn Du mới viết Truyện Kiều thì ông có nghe theo đâu.


Còn việc kỵ huý chú Nguyễn Du trong văn bản Duy Minh Thị 1872 thì chúng tôi xin nhắc lại rằng “cái gia huý của Nguyễn Du mà ông Ngô Đức Thọ “tìm thấy” chỉ là một chữ huý ảo.” Chúng tôi đã phân tích một số chữ để chứng minh cái thuyết “kéo vai xuống” (Xin x.lại KTNN 541) của ông Ngô Đức Thọ không có giá trị. Để ông và bạn đọc dễ quan sát, chúng tôi xin in lại phần trên trang 38B của bản DMT 1872 trong đó chữ chác —— của câu 1459 cũng bị kéo vai xuống thành —— mặc dù nó chẳng kỵ huý ai cả (dĩ nhiên là rải rác còn có những chữ khác nữa cũng bị “kéo vai xuống” như thế).

Sự thật là như thế nên thiết tưởng ta có thể từ bỏ không chút lưu luyến cái thuyết “kéo vai xuống” của ông Ngô Đức Thọ để cho nhiều chữ khỏi bị hàm oan vì cái “gia huý” của Nguyễn Du .

URL của bản tin ny::http://kienthucngaynay.info/am//modules.php?name=News&file=article&sid=1146

© Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h contact: kienthucngaynay@kienthucngaynay.info