.:: Cảm nhận cho bài Khúc Ru Tình::.
1. [Vô danh-21/02/2008]  bai nay Quang Minh hat hay qua!
.::Thêm cảm nhận ::.
Người gửi Vô danh [Đăng ký ]
Nội dung