.:: Cảm nhận cho bài Em nơi đây vẫn chờ::.
.::Thêm cảm nhận ::.
Người gửi Vô danh [Đăng ký ]
Nội dung