Công ty TNHH MTV TM-DV Ân Minh - Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay

Công ty TNHH MTV TM-DV Ân Minh

Bạn đang xem:Trang chủ arrow Đặt hàng Online
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • green color
  • blue color
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Xem sản phẩm

Sắp xếp theo:     Hiện #  
Bìa 4 Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
VNĐ27,500,000 (bao gồm 10 % thuế)
Bìa 4 Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
Quảng cáo trên Bìa 4 Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)
[Xem chi tiết...]Bìa 2 Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
VNĐ18,150,000 (bao gồm 10 % thuế)
Bìa 2 Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
Quảng cáo trên Bìa 2 Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)
[Xem chi tiết...]Bìa 3 Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
VNĐ14,520,000 (bao gồm 10 % thuế)
Bìa 3 Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
Quảng cáo trên Bìa 3 Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)
[Xem chi tiết...]Gấp ngoài trang cuối Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
VNĐ35,200,000 (bao gồm 10 % thuế)
Gấp ngoài trang cuối Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
Quảng cáo Gấp ngoài trang cuối Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)
[Xem chi tiết...]Gấp trong trang cuối Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
VNĐ33,000,000 (bao gồm 10 % thuế)
Gấp trong trang cuối Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
Quảng cáo Gấp trong trang cuối Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)
[Xem chi tiết...]Trang đặc biệt Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
VNĐ9,680,000 (bao gồm 10 % thuế)
Trang đặc biệt Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
Quảng cáo Trang đặc biệt Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)
[Xem chi tiết...]Trang ruột Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
VNĐ5,445,000 (bao gồm 10 % thuế)
Trang ruột Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
Quảng cáo trên Trang ruột Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)
[Xem chi tiết...]1/2 Trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
VNĐ3,025,000 (bao gồm 10 % thuế)
1/2 Trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
Quảng cáo trên 1/2 Trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)
[Xem chi tiết...]1/4 trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
VNĐ1,925,000 (bao gồm 10 % thuế)
1/4 trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
Quảng cáo trên 1/4 trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)
[Xem chi tiết...]Chân trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
VNĐ1,925,000 (bao gồm 10 % thuế)
Chân trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
Quảng cáo trên Chân trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)
[Xem chi tiết...]Bài PR 2 trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
VNĐ11,000,000 (bao gồm 10 % thuế)
Bài PR 2 trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
Quảng cáo Bài PR 2 trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)
[Xem chi tiết...]Bài PR 1 trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
VNĐ5,500,000 (bao gồm 10 % thuế)
Bài PR 1 trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
Quảng cáo Bài PR 1 trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)
[Xem chi tiết...]238 x 275 pixel Kim cương lớn Kiến Thức Ngày Nay Online
VNĐ11,000,000 (bao gồm 10 % thuế)
238 x 275 pixel Kim cương lớn Kiến Thức Ngày Nay Online
Quảng cáo vị trí Kim cương lớn trên Kiến Thức Ngày Nay Online (giá/tuần)
[Xem chi tiết...]238 x 70 pixel Kim cương nhỏ Kiến Thức Ngày Nay Online
VNĐ7,700,000 (bao gồm 10 % thuế)
238 x 70 pixel Kim cương nhỏ Kiến Thức Ngày Nay Online
Quảng cáo vị trí Kim cương nhỏ trên Kiến Thức Ngày Nay Online (giá/tuần)
[Xem chi tiết...]202 x 130 pixel Banner Vàng Kiến Thức Ngày Nay Online
VNĐ6,600,000 (bao gồm 10 % thuế)
202 x 130 pixel Banner Vàng Kiến Thức Ngày Nay Online
Quảng cáo vị trí Banner Vàng trên Kiến Thức Ngày Nay Online (giá/tuần)
[Xem chi tiết...]134 x 184 pixel Banner Bạc Kiến Thức Ngày Nay Online
VNĐ4,950,000 (bao gồm 10 % thuế)
134 x 184 pixel Banner Bạc Kiến Thức Ngày Nay Online
Quảng cáo vị trí Banner Bạc trên Kiến Thức Ngày Nay Online (giá/tuần)
[Xem chi tiết...]142 x 70 pixel Banner đồng Kiến Thức Ngày Nay Online
VNĐ2,750,000 (bao gồm 10 % thuế)
142 x 70 pixel Banner đồng Kiến Thức Ngày Nay Online
Quảng cáo vị trí Banner đồng trên Kiến Thức Ngày Nay Online (giá/tuần)
[Xem chi tiết...]400 x 600 pixel Pop Under Kiến Thức Ngày Nay Online
VNĐ11,000,000 (bao gồm 10 % thuế)
400 x 600 pixel Pop Under Kiến Thức Ngày Nay Online
Quảng cáo vị trí Pop Under trên Kiến Thức Ngày Nay Online (giá/tuần)
[Xem chi tiết...]400 x 600 pixel Pop Up Kiến Thức Ngày Nay Online
VNĐ13,200,000 (bao gồm 10 % thuế)
400 x 600 pixel Pop Up Kiến Thức Ngày Nay Online
Quảng cáo vị trí Pop Up trên Kiến Thức Ngày Nay Online (giá/tuần)
[Xem chi tiết...]649 x 110 pixel Banner Trên Kiến Thức Ngày Nay Online
VNĐ22,000,000 (bao gồm 10 % thuế)
649 x 110 pixel Banner Trên Kiến Thức Ngày Nay Online
Quảng cáo vị trí Banner Trên trên Kiến Thức Ngày Nay Online (giá/tuần)
[Xem chi tiết...]910 x 127 pixel Banner Dưới Kiến Thức Ngày Nay Online
VNĐ19,800,000 (bao gồm 10 % thuế)
910 x 127 pixel Banner Dưới Kiến Thức Ngày Nay Online
Quảng cáo vị trí Banner Dưới trên Kiến Thức Ngày Nay Online (giá/tuần)
[Xem chi tiết...]120 x 90 pixel Banner Gốc Kiến Thức Ngày Nay Online
VNĐ27,500,000 (bao gồm 10 % thuế)
120 x 90 pixel Banner Gốc Kiến Thức Ngày Nay Online
Quảng cáo vị trí Banner Gốc trên Kiến Thức Ngày Nay Online (giá/tuần)
[Xem chi tiết...]Bài viết PR 1000 từ+4 hình Kiến Thức Ngày Nay Online
VNĐ5,500,000 (bao gồm 10 % thuế)
Bài viết PR 1000 từ+4 hình Kiến Thức Ngày Nay Online
Bài viết PR 1000 từ + 4 hình trên Kiến Thức Ngày Nay Online (giá/1 bài)
[Xem chi tiết...]Bài tư vấn/Tặng quà bạn đọc Kiến Thức Ngày Nay
VNĐ5,500,000 (bao gồm 10 % thuế)
Bài tư vấn/Tặng quà bạn đọc Kiến Thức Ngày Nay
Bài tư vấn/Tặng quà bạn đọc (800 từ + 4 hình) Kiến Thức Ngày Nay Online (giá/tuần)
[Xem chi tiết...]Giới thiệu Sản phẩm/Dịch vụ mới trên KTNN Online
VNĐ4,400,000 (bao gồm 10 % thuế)
Giới thiệu Sản phẩm/Dịch vụ mới trên KTNN Online
Giới thiệu Sản phẩm/Dịch vụ mới trên Kiến Thức Ngày Nay Online (giá/bài)
[Xem chi tiết...]Tặng sản phẩm/Phiếu giảm giá trên KTNN Online
VNĐ11,000,000 (bao gồm 10 % thuế)
Tặng sản phẩm/Phiếu giảm giá trên KTNN Online
Tặng sản phẩm/Phiếu giảm giá trên Kiến Thức Ngày Nay (giá/bài)
[Xem chi tiết...]


Hiện #  
Kết quả 1 - 26 / 26

Tham khảo

700 x 200 pixel - Bài đăng cuối - GIF
700 x 200  pixel - Bài đăng cuối - GIF
VNĐ605,000
Thêm vào Giỏ

10 chữ - Trong tất cả các bài đăng - Từ khóa
10 chữ - Trong tất cả các bài đăng - Từ khóa
VNĐ275,000
Thêm vào Giỏ

Đơn hàng của bạn

Xem giỏ
Giỏ của bạn chưa có hàng.

Nhà cung cấpMới nhất

10 chữ - Trang chủ - Từ khóa
10 chữ - Trang chủ - Từ khóa
VNĐ550,000
Thêm vào Giỏ

10 chữ - Trong tất cả các bài đăng - Từ khóa
10 chữ - Trong tất cả các bài đăng - Từ khóa
VNĐ275,000
Thêm vào Giỏ

Mua nhiều nhất

125 x 375 pixel -Trang chủ - JPG
125 x 375 pixel -Trang chủ - JPG
VNĐ495,000
VNĐ425,000
Bạn tiết kiệm: VNĐ70,000
Thêm vào Giỏ

Tham khảo

1/2 Trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
1/2 Trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
VNĐ3,025,000
Thêm vào Giỏ


700 x 200 pixel - Bài đăng đầu - GIF
700 x 200  pixel - Bài đăng đầu - GIF
VNĐ330,000
Thêm vào Giỏ


Gấp trong trang cuối Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
Gấp trong trang cuối Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
VNĐ33,000,000
Thêm vào Giỏ


700 x 200 pixel - Bài đăng cuối - JPG
700 x 200  pixel - Bài đăng cuối - JPG
VNĐ660,000
Thêm vào Giỏ


Tất cả - Tất cả - Gif, Flash, Từ khóa
Tất cả - Tất cả	 - Gif, Flash, Từ khóa
VNĐ660,000
Thêm vào Giỏ


Tìm kiếm

Khách hàng tiêu biểu


SangNhuong.com