Công ty TNHH MTV TM-DV Ân Minh - Quảng cáo trên Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay

Công ty TNHH MTV TM-DV Ân Minh

Bạn đang xem:Trang chủ arrow Đặt hàng Online arrow Quảng cáo trên Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • green color
 • blue color
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Xem sản phẩm

Sắp xếp theo:     Hiện #  

Bìa 4 Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay

Quảng cáo trên Bìa 4 Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)  Xem chi tiết...

VNĐ27,500,000 (bao gồm 10 % thuế)

Bìa 2 Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay

Quảng cáo trên Bìa 2 Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)  Xem chi tiết...

VNĐ18,150,000 (bao gồm 10 % thuế)

Bìa 3 Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay

Quảng cáo trên Bìa 3 Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)  Xem chi tiết...

VNĐ14,520,000 (bao gồm 10 % thuế)

Gấp ngoài trang cuối Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay

Quảng cáo Gấp ngoài trang cuối Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)  Xem chi tiết...

VNĐ35,200,000 (bao gồm 10 % thuế)

Gấp trong trang cuối Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay

Quảng cáo Gấp trong trang cuối Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)  Xem chi tiết...

VNĐ33,000,000 (bao gồm 10 % thuế)

Trang đặc biệt Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay

Quảng cáo Trang đặc biệt Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)  Xem chi tiết...

VNĐ9,680,000 (bao gồm 10 % thuế)

Trang ruột Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay

Quảng cáo trên Trang ruột Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)  Xem chi tiết...

VNĐ5,445,000 (bao gồm 10 % thuế)

1/2 Trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay

Quảng cáo trên 1/2 Trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)  Xem chi tiết...

VNĐ3,025,000 (bao gồm 10 % thuế)

1/4 trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay

Quảng cáo trên 1/4 trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)  Xem chi tiết...

VNĐ1,925,000 (bao gồm 10 % thuế)

Chân trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay

Quảng cáo trên Chân trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)  Xem chi tiết...

VNĐ1,925,000 (bao gồm 10 % thuế)

Bài PR 2 trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay

Quảng cáo Bài PR 2 trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)  Xem chi tiết...

VNĐ11,000,000 (bao gồm 10 % thuế)

Bài PR 1 trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay

Quảng cáo Bài PR 1 trang Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (giá/kỳ)  Xem chi tiết...

VNĐ5,500,000 (bao gồm 10 % thuế)
Hiện #  
Kết quả 1 - 12 / 12

Tham khảo

700 x 200 pixel - Bài đăng đầu - GIF
700 x 200 pixel - Bài đăng đầu - GIF
VNĐ330,000
Thêm vào Giỏ

700 x 200 pixel Bài đăng cuối FLASH
700 x 200 pixel	Bài đăng cuối	FLASH
VNĐ495,000
Thêm vào Giỏ

Đơn hàng của bạn

Xem giỏ
Giỏ của bạn chưa có hàng.

Nhà cung cấpMới nhất

10 chữ - Trang chủ - Từ khóa
10 chữ - Trang chủ - Từ khóa
VNĐ550,000
Thêm vào Giỏ

10 chữ - Trong tất cả các bài đăng - Từ khóa
10 chữ - Trong tất cả các bài đăng - Từ khóa
VNĐ275,000
Thêm vào Giỏ

Mua nhiều nhất

125 x 375 pixel -Trang chủ - JPG
125 x 375 pixel -Trang chủ - JPG
VNĐ495,000
VNĐ425,000
Bạn tiết kiệm: VNĐ70,000
Thêm vào Giỏ

Tham khảo

700 x 200 pixel - Bài đăng cuối - JPG
700 x 200 pixel - Bài đăng cuối - JPG
VNĐ660,000
Thêm vào Giỏ


10 chữ - Trong tất cả các bài đăng - Từ khóa
10 chữ - Trong tất cả các bài đăng - Từ khóa
VNĐ605,000
Thêm vào Giỏ


700 x 200 pixel - Bài đăng đầu - JPG
700 x 200 pixel - Bài đăng đầu - JPG
VNĐ605,000
Thêm vào Giỏ


700 x 200 pixel - Bài đăng cuối - GIF
700 x 200 pixel - Bài đăng cuối - GIF
VNĐ660,000
Thêm vào Giỏ


700 x 200 pixel - Bài đăng đầu - FLASH
700 x 200 pixel - Bài đăng đầu - FLASH
VNĐ385,000
Thêm vào Giỏ


Tìm kiếm

Khách hàng tiêu biểu


SangNhuong.com